Telefon savjetovanje i Savjetovališta (Split, Zadar, Metković i Ploče)

E-savjetovanje provodi se putem interneta, korištenjem posebnog e-maila koji je otvoren za ovu svrhu. Može se provoditi putem razmjene pismenih poruka, uspostavom kontakta pomoću Skype-a ili putem sinkroniziranog chata. Individualno savjetovanje započinje: ispunjavanjem «kratkog upitnika» koji se nalazi u polju «poruka» na portalu stranice. Zainteresiranima je usluga na stranici portala i sinkroniziranog chata te maila dostupna svaki dan u tjednu a savjetovanje putem Skypa se provodi prema prethodnom dogovoru. Savjetovanje se, najčešće, provodi jednom tjedno u trajanju od 45 minuta. Telefoni: 097 6493193, 097 6998009 i 091 3240007. U sklopu savjetovanja provodimo: Savjetovanje s pojedincem – u obliku individualnih, povjerljivih razgovora u trajanju od 45 – 60 minuta, najčešće jednom tjedno. Duljina savjetodavnog procesa ovisi o pojedinačnim potrebama i procjeni voditelja savjetovanja. Savjetovanje je oblik podrške pojedincu, namijenjeno boljem razumijevanju, shvaćanju sebe i svojih postupaka te postupaka okoline. Nekim je osobama dovoljno nekoliko susreta da bi se osjetile osnaženima, potaknutima na promjene, a neke osobe – koje želje dugotrajnije raditi na sebi i učvrstiti nastale promjene – imaju potrebu dolaziti kroz razdoblje od nekoliko mjeseci ili godinu dana.  U savjetovanje se mogu uključiti mladi od 14-30 godina te odrasli (roditelji/skrbnici ili članovi obitelji). U savjetovanje se mogu uključiti i sve druge osobe bez obzira na dob a koje imaju potrebu za sručnom pomoći u resocijalizaciji ili nekom drugom vrstom tretmana (smještaj, postpenalni programi, kratki rezidencijalni programi resocijalizacije). Uključenje u usluge Savjetovališta je dobrovoljno, a usluge savjetovanja pojedinca  su besplatne. Moguće je uključenje u Savjetovalište po preporuci ustanova ( centri za socijalnu skrb, sudovi, ZZJZ, škole, domovi socjalne skrbi).  Za uključenje maloljetnika je potrebna pisana suglasnost roditelja/skrbnika. Dolazak u Savjetovalište se dogovara unaprijed, telefonski ili putem elektorničke pošte. Mladi u našim savjetovalištima najčešće traže pomoć radi:

  • lošeg školskog uspjeha, nemotiviranosti za školu, pada razreda, napuštanja škole
  • pridobivanja neutralnog i stručnog mišljenjem o sebi samima (“jesam li u redu?”)
  • ostvarivanja emocionalne podrške u sigurnom i neutralnom prostoru (“nemam s kime razgovarati o ovome”)
  • boljeg razumijevanja svoje emocionalnosti i njene povezanosti s ponašanjem (“ne znam zašto se tako ponašam”)
  • rada na sebi, jačanja samopouzdanja, izgradnje pozitivne slike o sebi
  • unaprjeđenja odnosa s odraslima i vršnjacima
  • kvalitetnijeg planiranja obveza i slobodnog vremena