Radionice

Edukacije (edukativne interaktivne radionice na teme komunikacijskih i socijalnih vještina i prevencije relapsa) Teme radionica: 1 “Prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika, te njihova uloga u životu rehabilitiranog ovisnika” 2. “Strategije suočavanja sa stresom i kriznim situacijama” 3.  „Što je ovisnost, oblici ovisničkog ponašanja i stila života te njegovih posljedica“  4. „Stavovi i uvjerenja koja podržavaju ovisnički stil života“  5. „Uloga emocija u ovisničkom ponašanju i učenje samokontrole“  6. „Uloga predrasuda, poštovanja i samopoštovanja u ovisničkom ponašanju“ 7. «Komunikacija i odnosi“  8. „Vrijednosti – koji su moji prioriteti? 9. „Preuzimanje odgovornosti za svoj oporavak“ 10. „12 Iracionalnih vjerovanja“ 11. „Utjecaj grupe u ovisničkom ponašanju“  12. „Uloga socijalizacije, samopoštovanja i samopouzdanja u ovisničkom ponašanju“ 13. Ciljevi i njihova uloga 14. Roditeljske kompetencije Osim ovih tema, radionce se mogu pripremiti iza sve druge teme koje se pokažu korisnim i potrebnim. Korisnici su slobodni predlagati određene teme za radionice koje će se organizirati grupno prema interesu i mogućnostima udruge i partnera a tamo gdje to nije moguće, individulno, putem skype savjetovanja.