Online savjetovanje najčešće se provodi putem razgovora (telefon, Skype i sl.) i predstavlja praktičan način dobivanja korisnih informacija  i podrške korisne za jednostavniji prolazak kroz trenutnu situaciju ili postepeno rješavanje postojećih  problema u resocijalizaciji.  On line savjetovanje Vam, također, nudi mogućnost je da naučite i usvojite nove vještine koje će vam omogućiti da se učinkovitije suočavate s novim životnim situacijama i prilagođavate im se. Drugim riječima on line savjetovanje  vam pomaže u realiziranju vaših potencijala, pruža vam podršku i potiče vas se na preuzimanje osobne odgovornosti za vaš život. Pojedine inervencije su  strukturirane  i  imaju edukativni element te su usmjerene na ostvarivanje unaprijed određenih ciljeva (npr. odlučiti što želim raditi nakon završenog školovanja, kako napisati dobar životopis, uvježbati samopredstavljanje i sl. ).  Ako se odlučite za individualno savjetovanje  pošaljite e-mail. Termin, trajanje i dinamiku susreta dogovarate izravno sa svojom socijalnom animatoricom. Online savjetovanje traje do 60 minuta, a učestalost odabirete sami, ovisno o trenutnim potrebama. Termin za online savjetovanje možete dogovoriti putem maila ili telefonski. Savjetovanje je moguće provoditi i u formi e-mail komunikacije. Skype: hrvojka.pancirov Mail adresa: hrvojkapancirov@gmail.com