Edukacije

Za potrebe korinsika organiziramo provedbu psiholoških i sociopedagoških, te grupa samopomoći u svrhu daljnjeg razvijanja životnih vještina neophodnih za uspješno socijalno uključivanje u život zajednice. Različitim radionicama tipa: Strategije suočavanja sa stresom i kriznim situacijama, Prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika, te njihova uloga u životu rehabilitiranog ovisnika. Radionicama nastojimo ojačati i pripremiti resocijalizante za moguće opasnosti i prijetnje. Organizacijom grupa samopomoći pokušavamo osigurati uvjete za kvalitetnu razmjenu iskustava, pomoći i podrške između samih resocijalizanata. Također, sudjelujemo  i u uključivanju korisnika u sportske, glazbene i druge aktivnosti u lokalnoj zajednici, te u volontiranju. Osiguravamo  usluge individualnog i obiteljskog savjetovanja te informiranje i educiranje o načinima i strategijama  daljnjeg razvijanja životnih vještina neophodnih za uspješno socijalno integriranje. To su aktivnosti koje se provode sa ciljem davanja podrške ljudima koji žele napraviti određenu vrstu značajne promjene u svom životu. Počinje sa definiranjem onoga što korisnici žele od svog života i žive li ga najbolje što mogu. Uključuje razjašnjavanje i potvrđivanje osobnih vrijednosti, postavljanje smjera, vizije i fleksibilnih ciljeva kako bi se ostvarilo veće osobno zadovoljstvo i punoća života. – Trening (samo)zapošljavanja i edukativne radionice: „Kako se predstaviti poslodavcu“ i  „Kako napisati životopis“ Održavaju se u prostorijama CISOK-a pri HZZ u Splitu (za korisnike naše terapijske zajednice, koje ćemo dovesti u Split, a i za vanjske s područja SDŽ),  Dubrovniku (za korisnike iz DNŽ) i Zadru (za korisnike s tog područja),s ciljem povećanja stupnja zapošljivosti. Putem njih će sudionici imati mogućnost upoznavanja sa strategijama aktivnog traženja posla, kako se predstaviti poslodavcu, kako izvršiti valjanu procjenu i samoprocjenu za uspješno zapošljavanje, kako napisati životopis i zamolbu te kako se prijaviti na natječaj. Mariza Javor | Rukovoditeljica, Odsjek za profesionalno usmjeravanje | +385 (021) 310504 | +385 (021) 486479 (fax) | HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | Regionalni ured | Bihaćka 2C, 21000 Split