Konferencija o Projektu resocijalizacije 2018.

Sudjelovanje na Konferenciji o Projektu resocijalizacije 2018. koja se održala 28. i 29. studenoga 2018. godine