1. Konferencija prevencije i smanjenja socijalne isključenosti: Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo

 

Društvo za socijalnu podršku organiziralo je 1. konferenciju prevencije i smanjenja socijalne isključenosti: Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo, na kojoj je Zajednica Pape Ivana XXIII imala priliku predstaviti projekt resocijalizacije maloljetnika i zatvorenika. Voditelj projekta postpenalnog prihvata  je kao predavač na konferenciji putem poster prezentacije ukazao na potrebu intezivnije provedbe aktivnosti vezano na temu resocijalizacije maloljetnika i zatvorenika, naročito u dijelu pospenalnog prihvata nakon otpusta.

Dio teksta iz prezentacije:

POSTPENALNI PRIHVAT ZATVORNIKA I MALOLJETNIKA

 Sažetak:

Zajednica Pape Ivana XXIII, na temelju predhodnog dugogodišnjeg iskustva rada s zatvorenicima i maloljetnicima u Italiji (od 1980.godine), od 2015. godine započinje sa sustavnom provedbom pripreme zatvorenika i maloljetnika koja je tijekom 2016. godine rezultirala sa suradnjom s Ministarstvom pravosuđa i radom u 5 kaznionica i zatvora (Split, Šibenik, Zadar, Dubrovnik i Sisak te 2 odgojna zavoda u Turopolju i Požegi.

Program je osmišljen kao odgovor na potrebe liječenih zatvorenika i maloljetnika ovisnika da se uspješno reintegriraju u društvo čime se sprječava marginalizacija, depresivna stanja, smanjuje se broj relapsa, njihova socijalna isključenost a povećava sposobnost za samostalan život u skladu s društvenim normama umanjujući štetne posljedica boravka u zatvoru/odgojnim ustanovama.

Ključne riječi: Zajednica Papa Ivana XXIII, postpenalni prihvat, resocijalizacija

  1. UVOD

     Uzimajući u obzir temeljne vrijednosti od kojih polazimo da bi razumjeli čovjeka i njegovu problematiku i/ili različite patološke devijacije kako bi što adekvatnije pružili adekvatne odgovore na njegova pitanja, definirala se vizija (dalekosežna zamisao o željenom i predvidljivom razvoju događaja odnosno mogućih ishoda) te strategija (način postizanja cilja . plan razvoja) putem definiranja potrebe , smisla i svrhe života.

Na temelju humanizma (postojanost, bit čovjeka kao svjesne afirmacija koja isključuje sve što čovjeka otuđuje od samoga sebe), Zajednica Pape Ivana XXIII – kroz svoju autetičnost sagledava čovjeka te na temelju rada i iskustva svih profesionalaca analizira stanje i definira svoje odgojne metode (metodologija). 

 Na sve potrebe, ZPI23,   pokušava dosljedno i efikasno odgovoriti osmišljavanjem različitih programa (terapijskih intervencija) na specifičnu vrstu problema i ciljanu skupinu. U ovom slučaju je riječ o maloljetnim i odraslim počiniteljima kaznenih djela (zatvorenici i maloljetnici) te njihovoj pripremi za postpenalni prihvat i socijalnu (re)integraciju po otpustu.

 Tijekom vremena stručni timovi su se mijenjali, kao uostalom i sama metodologija i to na način da se je terapijska intervencija uvijek nastojala prilagoditi potrebama svake osobe odgovarajući na specifičnost svakog pojedinaca primjenjujući cjeloviti pristup na 4 ljudskedimenzije (biološku, psihološku, socijalnu i duhovnu).

 Općepoznato je kako su zatvorenici i maloljetnici posebno osjetljive i stigmatizirane osobe koje, ukoliko nemaju adekvatnu podršku, smještaj, stručnu pomoć pa i na koncu, posao, spadaju u visokorizičnu populaciju sklonu recidivima i drugim oblicima opće neprihvatljivih stilova života.

Kvalitetna priprema postpenalnog prihvata zatvorenika i maloljetnika, osigurava unapređenje i provođenje pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora i odgojne mjere zatvorenika i maloljetnika ali i doprinisi kvalitetnoj resocijalizaciji istih i toputem programa koji osigurava: veći obuhvat zatvorenika i maloljetnika i njihovo uključivanje u program postpenalnog prihvata s i bez smještaja, psihosocijalnu pomoć i podršku tijekom i nakon izdržavanja kazne zatvora/odgojne mjere, pomoć u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja, stručnu pomoć i rad s obitelji.

 Zajednica Pape Ivana XXIII